Over ons

Nieuw Wonen Nederland

In 2017 heeft een aantal NVM Nieuwbouwspecialisten het initiatief genomen om Nieuw Wonen Nederland op te richten.
Door de krachten te bundelen binnen Nieuw Wonen Nederland, kunnen NVM Nieuwbouwspecialisten de nieuwste technieken voor het vergaren van actuele informatie inzetten. Daarmee achterhalen zij de woonwensen van de consumenten, zodat zij opdrachtgevers nog beter kunnen adviseren op basis van de vraag van de markt.

Nieuw Wonen Nederland faciliteert de NVM nieuwbouwspecialisten bij:

Het oprichten van regionale nieuwbouwplatforms, die voorzien in de presentatie van gedetailleerde informatie over toekomstige en actuele projecten 

Uitgebreide mogelijkheden voor informatieverstrekking en verkoop, zowel online als offline 

Extra databronnen voor marktinformatie over wensen van woonconsumenten, als het gaat om woonproduct, locatie en prijs 

Snel en voordelig te realiseren op maat gemaakte projectwebsites 

Slimme en verreikende online marketing toepassingen voor toekomstige en actuele projecten via het platform en via social media 

Visie

Bouwen naar verlangen voor een stabiele woningmarkt

De initiatiefnemers van NieuwWonen Nederland vinden het belangrijk die nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd zonder de vraag uit de markt. Alleen door het bouwen van woningen waar nu en in de toekomst behoefte aan is, die betaalbaar zijn en op de juiste plaats staan, ontstaat een duurzame en stabiele woning. Dit is belangrijk voor ons collectief welzijn. 

Missie

Vertegenwoordiger van de vraag uit de markt

Nieuw Wonen Nederland wil de NVM nieuwbouwspecialist voorzien van tools die nodig zijn om de vraag uit de markt uitvoering in kaart te brengen. Op die manier kan de NVM nieuwbouwspecialist ontwikkelaars, aannemers en gemeenten zo volledig mogelijk adviseren over wat er moet worden gebouwd volgens de wensen en eisen van de woonconsument. 

Hiertoe is een nieuwbouwplatform ontwikkeld dat de woonconsument uitgebreid geïnformeerd over actuele en toekomstige nieuwbouwplannen. En opgenomen - geanonimiseerd- gegevens verzameld over de wensen en eisen van de woonconsument. Dit platform brengt de kopers van nieuwbouwwoningen en ontwikkelaars/bouwers samen. 

Ambitie

Landelijke dekking

Nieuw Wonen Nederland bereikte in 2020 een landelijke dekking te met de regionale Nieuw Won Platforms. 

Interesse?

Interesse

Heeft u interesse of wilt u deelnemen aan een regionaal platform? Neem dan vrijblijvend contact op met Harmen van Dam via 

harmen@nieuwwonennederland.nl

Financiële en juridische vragen

Voor financiële en juridische vragen kunt u contact opnemen met Kjell van den Hoeven van All Finance via 0348-575045 of 

financieel@nieuwwonennederland.nl 

steun

Bij storingen van technische vragen, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling via 

support@nieuwwonennederland.nl