Over ons

Nieuw Wonen Nederland

Vanuit de Marktgroep Nieuwbouw binnen de NVM hebben in 2017 een aantal gerenommeerde NVM nieuwbouwspecialisten het initiatief genomen om NieuwWonen Nederland op te richten.

Door samen de krachten te bundelen binnen NieuwWonen Nederland, kunnen NVM nieuwbouwspecialisten efficiënt gebruik maken van de nieuwste technieken voor het vergaren van actuele informatie, zodat zij opdrachtgevers nog beter kunnen adviseren over de vraag uit de markt op basis van de woonwensen van mensen.

Nieuw Wonen Nederland faciliteert de NVM nieuwbouwspecialisten bij:

Het oprichten van regionale nieuwbouwplatforms, die voorzien in de presentatie van gedetailleerde informatie over toekomstige en actuele projecten 

Uitgebreide mogelijkheden voor informatieverstrekking en verkoop, zowel online als offline 

Extra databronnen voor marktinformatie over wensen van woonconsumenten, als het gaat om woonproduct, locatie en prijs 

Snel en voordelig te realiseren op maat gemaakte projectwebsites 

Slimme en verreikende online marketingtoepassingen voor toekomstige en actuele projecten via het platform en via social media 

Visie

Bouwen naar behoefte voor een stabiele woningmarkt

De initiatiefnemers van NieuwWonen Nederland vinden het belangrijk dat nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd die naadloos aansluiten op de vraag uit de markt. Alleen door het bouwen van woningen waar nu én in de toekomst behoefte aan is, die betaalbaar zijn en op de juiste plaats staan, ontstaat een duurzame en stabiele woningmarkt. Dit is belangrijk voor ons collectieve welzijn. 

Missie

Vertegenwoordiger van de vraag uit de markt

Nieuw Wonen Nederland wil de NVM nieuwbouwspecialist voorzien van tools die nodig zijn om de vraag uit de markt gedegen in kaart te brengen. Op die manier kan de NVM nieuwbouwspecialist ontwikkelaars, aannemers en gemeenten zo volledig mogelijk adviseren over wat er gebouwd moet worden volgens de wensen en eisen van de woonconsument. 

Hiertoe is een nieuwbouwplatform ontwikkeld dat enerzijds de woonconsument uitgebreid informeert over actuele en toekomstige nieuwbouwplannen. En anderzijds - geanonimiseerd- gegevens verzamelt over de wensen en eisen van de woonconsument. Dit platform brengt de kopers van nieuwbouwwoningen en ontwikkelaars/bouwers samen. 

Ambitie

Landelijke dekking

Nieuw Wonen Nederland streeft ernaar in 2020 een landelijke dekking te bereiken met de regionale Nieuw Wonen Platforms. 

Interesse?

Interesse

Heeft u interesse of wilt u ook deelnemen aan een regionaal platform? Neem dan vrijblijvend contact op met Harmen van Dam via 

harmen@nieuwwonennederland.nl

Financiële en juridische vragen

Voor financiële en juridische vragen, kunt u contact opnemen met Arno Noomen van All Finance via 

financieel@nieuwwonennederland.nl 

Support

Bij storingen of technische vragen, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling via 

support@nieuwwonennederland.nl