Hey! Login of meld je aan

Begrippenlijst

A B D G I K M N O P S T V
A
Aanneemsom

De prijs waartegen de aannemer zijn werk uitvoert.

Aannemer

De partij die tegen een opgegeven prijs het werk uitvoert.

B
Bouwdepot

Een onderdeel van de hypotheek waaruit de bouw van de woning wordt betaald.

Bouwnummer

Het nummer van een te bouwen woning.

Bouwplan

Het plan dat wordt gevolgd bij de bouw.

Bouwrente

De rente die de koper betaalt wanneer de aannemer de kosten voor de bouw heeft voorgeschoten.

D
Depotrente

De rente die de koper ontvangt over een rekening die bedoeld is om de kosten van een nieuwbouwwoning te kopen.

G
Garantie

De waarborg dat wanneer er iets mis is met de woning, dit wordt opgelost.

Grondrente

De rente die de koper betaald over een stuk grond.

I
Inschrijving

Via een inschrijving maak je kenbaar dat je interesse hebt in een bepaalde nieuwbouwwoning.

K
Kavel

Een stuk grond met een duidelijk herkenbare grens.

Kavelkaart

Een kaart waarop de verschillende kavels zijn afgebeeld.

Koop en aanneemovereenkomst

De overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de koop en de bouw van een nieuwbouwwoning.

Kopersbegeleider

Het aanspreekpunt van de ontwikkelaar.

M
Meer- en minderwerk

Het werk dat de koper niet of extra laat uitvoeren.

N
Nieuwbouw hypotheek

Een hypotheek speciaal voor nieuwbouwwoningen.

O
Omgevingsvergunning

Een door de gemeente afgegeven vergunning waarin toestemming wordt gegeven om te bouwen.

Onroerende zaak

Alles wat duurzaam met de grond is verenigd.

Ontwikkelaar

De ontwikkelende partij.

Oplevering

De overdracht van het voltooide werk.

Opschortende voorwaarden

De voorwaarden die bepalen dat de overeenkomst pas in werking treedt nadat er aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Optie

De woning is toegewezen en de koper krijgt een bepaalde periode om na te denken over de koop.

P
Passeren

Het formeel vaststellen en ondertekenen van een akte bij de notaris in aanwezigheid van de partijen.

Projectpagina

De website van NieuwWonen over een nieuwbouwproject.

Projectwebsite

De website van het nieuwbouwproject.

S
Start verkoop

Het moment waarop het mogelijk is je in te schrijven voor een woning.

T
Taxatie

De onderbouwde schatting van de waarde van de woning.

Transportakte

De overeenkomst tussen koper en verkoper waarmee de koop van een woning definitief wordt.

V
Vrij op naam

De kosten voor de verkoop worden door de verkoper betaald.