Hey! Login of meld je aan

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Nieuw Wonen Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites

Nieuw Wonen Nederland streeft ernaar om altijd correcte en actuele informatie te verstrekken op deze website en onze andere portals. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer volledig, actueel of accuraat is. Nieuw Wonen Nederland behoudt zich het recht voor om de informatie op deze websites op elk moment aan te passen zonder daarover specifieke mededelingen te doen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze websites. Alle informatie op onze websites, in nieuwsbrieven en andere communicatie-uitingen van Nieuw Wonen Nederland gaat uitsluitend uit van de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Functioneren websites

Nieuw Wonen Nederland streeft naar een goede werking en permanente toegankelijkheid van de websites. Hierbij zijn diverse factoren van invloed, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen en de individuele browser- en internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg daarvan kan Nieuw Wonen Nederland niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, correct functioneren en vrij zijn van virussen. Wij verzoeken om uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van Nieuw Wonen Nederland zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze uitingen zijn uitsluitend bedoeld voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Het is niet toegestaan om iets uit deze uitingen op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, kopiëren of anderszins openbaar te maken, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande toestemming van Nieuw Wonen Nederland of van de geadresseerde.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden worden uitsluitend verstrekt ter informatie van de gebruiker. Nieuw Wonen Nederland heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites, en het gebruik van dergelijke links geschiedt volledig op eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer

Nieuw Wonen Nederland behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen. Daarom is het verstandig om deze tekst met enige regelmaat te controleren.