Hey! Login of meld je aan

Algemeen

Is het verstandig om nieuwbouw te kopen?

Ja, het kopen van een nieuwbouwhuis heeft een aantal voordelen:

 

- Nieuwbouwhuizen zijn ontworpen volgens de laatste milieu- en bouweisen. Ze zijn duurzaam gebouwd en doorgaans energiezuiniger dan bestaande woningen.

- Omdat alles nieuw is, zal er de eerste jaren niet veel geld en tijd besteed hoeven worden aan onderhoud.

- Een nieuwbouwhuis koop je vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in dat je geen kosten koper hebt, zoals overdrachtsbelasting en taxatiekosten.

- Het huis kun je inrichten naar je eigen smaak.

- Een nieuwbouwwoning is een verstandige investering. Bij verkoop blijken jonge, energiezuinige woningen met een energielabel A of B meer geld op te leveren dan woningen met een lager label.

 

Hoe kan de bouwsector duurzaam werken?

Bij de bouw van nieuwe woningen wordt in deze tijd zeker rekening gehouden met mens en milieu. Dit komt onder andere tot uiting bij:

-Het gebruik van duurzame materialen, zoals FSC-gekeurd hout;

-Duurzaam slopen van gebouwen die op de bouwlocatie staan, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);

-Het meer en meer gebruikmaken van duurzaam beton bij nieuwbouw, of beton met gerecycled materiaal, wat leidt tot CO2-reductie;

-Door op de bouwplaats zelf scheiding van restmateriaal toe te passen, zodat er zoveel mogelijk weer herbruikbaar is;

-Steeds meer  gebruik te maken van gereedschappen en bouwkranen die elektrisch worden aangedreven om de CO2-uitstoot op de bouwlocatie te minimaliseren.

-Het toepassen van de belangrijke afspraken die zijn gemaakt in de European Green Deal omtrent de klimaatneutraliteit van gebouwen. Voor alle nieuw te bouwen gebouwen geldt dat vanaf 2030 de zogenaamde GWP-waarde, "het aardopwarmingsvermogen van het gebouw gedurende zijn levensduur", wordt toegepast.

 

Wat is een nadeel van het kopen van een nieuwbouwwoning?

Wanneer je nieuwbouw koopt, is het vaak nog niet zeker of de bouw snel start. Eerst moeten alle vergunningen verstrekt en onherroepelijk zijn. Vaak moet er een gebouw, dat op de locatie staat, worden afgebroken of moeten er wegen worden aangelegd (in vakjargon moet de bouwlocatie eerst bouwrijp zijn). Bovendien geldt de regel dat eerst 70% van alle woningen in het project verkocht moeten zijn voordat de ontwikkelaar de bouwopdracht definitief verstrekt aan de aannemer.

In korte tijd moet je veel keuzes maken over opties die de woning aantrekkelijk maken om er te gaan wonen, zoals een uitbouw, een dakkapel of raam wat een extra studeer- of slaapkamer in de woning mogelijk maakt. Ook moet je een keuze maken in wat voor sanitair je wenst qua stijl en kleur, en met welke gemakken. Hetzelfde geldt voor de keuken. Als het een woning met een tuin is, moet je na de oplevering ook de tuin inrichten, inclusief de erfscheiding met de buren, het terras, de beplanting en misschien wel een veranda, enzovoort.

De periode tussen het moment van kopen en het in ontvangst nemen van de sleutel ligt ver uit elkaar. Die periode wordt langer als er, voordat met de bouw van de woningen kan worden begonnen, eerst een parkeerkelder onder het gebouw moet worden gebouwd.

De meerwerkkosten kunnen hoger uitvallen dan van tevoren gedacht. Belangrijk is dat je vanaf het moment van aankoop goed budgetteert en telkens bij een aankoopbeslissing, bijvoorbeeld bij meerwerk of bij het kiezen van een keuken, in de gaten houdt of je binnen het gestelde budget blijft. De praktijk leert dat dit een uitdaging kan zijn.

Heb je al een bestaande woning, hetzij huur of koop, dan heb je tijdens de bouw dubbele lasten. De rente en aflossing voor de nieuwbouwwoning dien je te betalen uit eigen middelen. Dit is een punt van aandacht, zeker als de nieuwbouw twee jaar of langer duurt.

Een nieuwbouwhuis staat vaak in een nog kale omgeving. Het duurt even voordat de straat netjes en het groen groeit en volwassen is.

 

Is het leuk om een nieuwbouwwoning te kopen?

Dit is dé kans om je huis naar eigen idee en smaak te laten afbouwen en inrichten. Je maakt gebruik van de mogelijkheden die er zijn om de woning voor jou op maat te laten maken. Waar plaats ik de keuken en kies ik wel of niet voor een kookeiland, een extra dakraam of dakkapel voor een extra (slaap-)kamer, een uitbouw en binnendeuren in de stijl die je leuk vindt met passend beslag? Wat wij vandaag de dag belangrijk vinden is de keuken waar wij steeds meer met elkaar, vrienden en familie onder het genot van een hapje en drankje koken. Een mooie vloer en niet te vergeten de badkamer. Een waterbesparende stortdouche, de maat van de wandtegel en niet onbelangrijk het wandmeubel met een spiegel inclusief ingebouwde verlichting. Maar ook de wandafwerking, strak en met een neutrale kleur of toch één of meer wanden met een modern behang. De mogelijkheden zijn groot.

Financieel

Hoe gaat de financiering van je een nieuwbouwhuis?

Er zijn verschillende manieren om je nieuwe woning te financieren:

1.    Spaargeld: Als je voldoende spaargeld hebt, kun je dit gebruiken om een deel of zelfs de volledige kosten van je nieuwbouwwoning te dekken.

2.    Hypotheek: Een veelvoorkomende manier om nieuwbouw te financieren is via een hypotheek. Je kunt een hypotheek afsluiten specifiek voor de nieuwbouw of je bestaande hypotheek verhogen om de kosten te dekken.

3.    Persoonlijke lening: Een andere optie is het afsluiten van een persoonlijke lening. Dit kan handig zijn als je snel extra financiële middelen nodig hebt.

4.    Overwaarde: Als je al een woning bezit, kun je de overwaarde gebruiken om je nieuwbouw te financieren.

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is een speciale rekening bij je hypotheek die je gebruikt om facturen van aannemers en andere leveranciers bij nieuwbouw zelf te betalen.

Vanaf wanneer moet je je hypotheek betalen bij nieuwbouw?

Na het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris wordt de grond overgedragen aan de koper en begin je met het betalen van de hypotheek. Het bouwen moet nog beginnen, dus de kans is groot dat je een periode dubbele maandlasten betaalt.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

Naast de makelaars- en notariskosten krijg je te maken met allerlei bijkomende kosten, zoals meerwerkkosten voor de installatie van een keuken, badkamer of vloerafwerking. Ook de aanleg van de tuin en een eventuele erfafscheiding komt voor kosten van de koper. Gemiddeld bedragen de extra kosten circa 9% van de koopprijs van je nieuwe woning. Belangrijk is dus dat je als koper ook genoeg eigen geld hebt of hier een bouwdepot voor afsluit.

Is een nieuwbouwhuis waardevast?

Omdat nieuwbouwhuizen volgens de nieuwste normen zijn gebouwd op het gebied van duurzaamheid en een gunstig energielabel hebben, behouden ze zelfs in periodes van inflatie hun waarde.

Kun je onderhandelen over de prijs van een nieuwbouw?

Nee, onderhandelen is niet mogelijk. De prijs staat vast, in tegenstelling tot de koop van een bestaande woning.

Juridisch

Hoe lang mag nieuwbouw duren?

Er is geen wettelijk maximum. In de aannemingsovereenkomst wordt dat vastgelegd en uitgedrukt in het aantal werkbare dagen, geteld vanaf de start bouw. In de regel is dat vanaf de start van de funderingswerkzaamheden. Bij eengezinswoningen gaat dat vaak over 200 tot 260 werkbare dagen en bij appartementen, waar vaak eerst een parkeerkelder gebouwd moet worden, loopt dat op tot 300 à 380 werkbare dagen.

Wat is een onwerkbare dag?

De werkdagen van de ondernemer van je nieuwbouwwoning worden als onwerkbaar beschouwd als er zich omstandigheden voordoen, buiten zijn schuld, waarbij gedurende minstens vijf uur het grootste deel van zijn werknemers of machines niet kan werken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door onvoorziene omstandigheden zoals extreme weersomstandigheden. De aannemer is verplicht een logboek bij te houden over de (on)werkbare dagen.

Erkende rust- en feestdagen, collectieve vakanties en vrije dagen worden niet als een werkbare dag beschouwd.

Een jaar kent ongeveer 180 tot 200 werkbare dagen.

 

Mijn huis is niet op tijd geleverd, heb ik recht op schadevergoeding?

Ja, als je huis niet binnen de afgesproken termijn in de koop- aannemingsovereenkomst is opgeleverd en dit te wijten is aan omstandigheden die de aannemer zijn aan te rekenen, dan bestaat er recht op schadevergoeding conform de garantieregeling die geldt voor de woning. Vaak is dat een percentage van de aanneemsom voor iedere dag dat de woning te laat is opgeleverd. Overmacht is vaak een uitzondering. In bijvoorbeeld het COVID-tijdperk was COVID geen reden waar de aannemer een beroep op kon doen.

Mijn nieuwbouwwoning is tijdens de oplevering gebrekkig gebleken, hoe moet ik hiermee omgaan?

Als je nieuwbouwwoning gebreken vertoont tijdens de oplevering, is het belangrijk om een proces-verbaal van oplevering op te stellen. Dit is een schriftelijk document waarin de vastgestelde gebreken worden genoteerd die de aannemer nog moet herstellen. Zorg ervoor dat zowel jij als de aannemer dit document ondertekenen.

Als er zichtbare gebreken zijn die niet in het proces-verbaal staan vermeld, kan je de aannemer hier niet meer op aanspreken. Het wordt namelijk aangenomen dat je akkoord bent gegaan met deze gebreken. Het is verstandig om het proces-verbaal goed te controleren en, indien nodig, juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de nodige herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Mogen er wijzigingen worden aangebracht tijdens de bouw door de aannemer?

Een aannemer mag niet zomaar wijzigingen aanbrengen in het bouwplan zonder een goede reden. Als er aanpassingen nodig zijn, moeten deze worden vastgelegd op een lijst, die de "staat van wijzigingen" wordt genoemd. Deze veranderingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn als gevolg van nieuwe bouwvoorschriften van de overheid, waardoor de aannemer verplicht is bepaalde zaken aan te passen. Het is belangrijk om te controleren of de aangebrachte wijzigingen gerechtvaardigd zijn en op de juiste manier worden gedocumenteerd.

Mijn aannemer herstelt de opleveringgebreken niet, wat moet ik doen?

Als je aannemer weigert de gebreken bij de oplevering te herstellen of niet reageert op jouw verzoeken om de problemen binnen een bepaalde tijd op te lossen, kun je het geschil voorleggen aan een instantie. Het is belangrijk om de overeenkomst te raadplegen en te zien of er is afgesproken dat geschillen bij de Raad van Arbitrage kunnen worden voorgelegd. Als dit niet het geval is, moet je het geschil aanhangig maken bij de rechtbank door middel van een dagvaarding. Vaak heb je hierbij de hulp van een advocaat nodig.

In mijn overeenkomst is geen garantieregeling opgenomen, heb ik hier nu alsnog recht op?

De garantieregeling bij nieuwbouw is geen wettelijke verplichting. Ruim 90% van de nieuwbouwwoningen wordt gebouwd met een garantie van Woningborg, SWK of Bouwgarant. Het is ook vaak een voorwaarde van de bank als voor de woning een hypotheek wordt aangevraagd.

Als er geen specifieke garantieregeling is overeengekomen, gelden de wettelijke garanties die van toepassing zijn op nieuwbouwwoningen in Nederland. In Nederland is er bijvoorbeeld de wettelijke garantie van tien jaar op ernstige gebreken aan de constructie van de woning. Daarnaast gelden kortere termijnen voor andere gebreken, zoals de garantie op schilderwerk, sanitair en hang- en sluitwerk, die één jaar bedraagt. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar, zoals de cv-installatie, elektrische installaties en installaties voor water en ventilatie. Voor de isolerende werking van dubbelglas is de garantietermijn drie jaar.

 

Moet ik direct bij oplevering de gehele aanneemsom betalen?

Nee, je hoeft niet direct bij oplevering de volledige aanneemsom te betalen. Volgens deze regeling mag je de laatste 5% van de kosten in depot laten bij een notaris als er nog gebreken zijn die door de aannemer moeten worden hersteld. Dit bedrag blijft ten minste tot drie maanden na de oplevering in bewaring. Hierdoor heb je extra zekerheid dat de aannemer de benodigde reparaties zal uitvoeren.

Na deze periode van drie maanden wordt het resterende bedrag automatisch vrijgegeven en overgemaakt aan de aannemer. Als de gebreken nog niet zijn hersteld en je wilt dat een deel van het bedrag nog in bewaring blijft, moet je na de drie maanden een gemotiveerde brief naar de notaris sturen met het verzoek een bepaald bedrag in depot te houden. Het bedrag moet in verhouding staan tot de nog te verhelpen gebreken.

 

Hoe werkt de koopovereenkomst bij nieuwbouw?

Of het nu gaat om een appartement of een woning, bij nieuwbouw worden de afspraken bij koop- en verkoop vastgelegd in een gecombineerde koop- en aannemingsovereenkomst of in een gescheiden koop- en aannemingsovereenkomst. Deze laatste methode wordt toegepast als de bouwer een andere entiteit is dan de grondeigenaar.

Deze koop- en/of aannemingsovereenkomst wijkt op veel punten af van een koopakte voor een bestaande woning. Als de woning wordt verkocht met een afbouwgarantie (zie hiervoor garanties), dan zijn deze overeenkomst(en) volgens een model van het garantie-instituut, echter aangevuld met bijzondere clausules vanuit de aannemer en/of grondeigenaar. Deze clausules voor het onderdeel van de gecombineerde koop- en aannemingsovereenkomst of voor de losse aannemingsovereenkomst vereisen ook vooraf de goedkeuring van het garantie-instituut.

Wanneer worden de sleutels overhandigd?

De sleutels worden overhandigd na het opmaken van het proces-verbaal van oplevering en nadat deze is getekend door de aannemer en jijzelf als opdrachtgever, mits jij als opdrachtgever alle bouwtermijnen hebt betaald en deze door de aannemer zijn ontvangen.

Wanneer moeten de opleverpunten uit het proces-verbaal van oplevering worden hersteld?

De aannemer is verplicht de geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen of de nog niet uitgevoerde werkzaamheden alsnog uit te voeren en in ieder geval binnen drie maanden na de oplevering.

Wanneer het herstel of de uitvoering niet of niet naar tevredenheid plaatsvindt, voorziet de aannemingsovereenkomst in een garantiestelling met een geschillenregeling bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

 

Garanties

Wat is een bouwgarantie?

Bouwgarantie is de garantie die een aannemer of bouwbedrijf biedt op het werk dat hij levert. Het gaat hierbij om de kwaliteit van het werk en de materialen die zijn gebruikt. Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. 

Zij verstrekken aan de woningkoper een certificaat waarop staat dat:

-Bij faillissement van jouw aannemer de extra afbouwkosten worden vergoed.

-Je garantie hebt tegen verborgen en constructieve gebreken (vanaf drie maanden na de oplevering). 

Ook vermelden deze regelingen specifieke normen ten aanzien van de bouwkwaliteit, de energieprestaties van de nieuwbouwwoning en de prestaties van de installaties voor verwarming, (warm)tapwater en ventilatie.

 

Hoe werkt een bankgarantie van de aannemer?

Naast een bouwgarantie is het mogelijk dat de aannemer een bankgarantie stelt. De bankgarantie staat voor 5% van de aanneemsom als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt. De aannemer verstrekt de bankgarantie aan de notaris.

Hoe lang kun je een optie op een nieuwbouwhuis nemen?

Een optie is een soort reservering en duurt maximaal 14 dagen. In die tijd kun je uitzoeken of je het huis daadwerkelijk wilt en of je de financiën rond kunt krijgen. Een optie is de periode die je krijgt, veelal na een gesprek met de makelaar over een nieuwbouwwoning, om in die tijd tot een beslissing te komen of je de woning wel of niet gaat kopen (of huren). In die tijd kun je bij de makelaar ook nog vragen stellen om tot de juiste beslissing te komen. Er staat geen vaste tijd voor een optie, maar in de regel 1 à 2 weken. Tip: maak met uw makelaar afspraken over de periode van de optie.

Hierboven hebben wij uiteengezet wat een optie is. Een optie moet niet verward worden met een reservering. Een reservering is de afspraak die je maakt met de makelaar voor een gesprek waarin je je laat informeren door de makelaar over een bepaald project of een bepaalde woning. Dat is geen toezegging dat de eventuele woning waarover je in gesprek gaat ook daadwerkelijk voor je beschikbaar is. Een dergelijke woning kan voor meer mensen een reden zijn om een gesprek aan te gaan en voor het gesprek met de makelaar kan de woning ook verkocht zijn of in optie zijn gegeven bij een ander, tenzij je met de makelaar andere afspraken hebt gemaakt.

Is een garantie verplicht?

Nee, verplicht is het niet, maar ruim 90% van de nieuwbouwwoningen wordt verkocht met een garantie- en waarborgregeling. Of deze garantie geldt op de nieuwbouwwoning die je koopt, kun je zien in de (koop)aannemingsovereenkomst die de aannemer opmaakt en aan je voorlegt, met daarin de afspraken over de te bouwen woning, prijs en zaken, inclusief de garantie.

Bijna alle banken eisen bij het verstrekken van een hypotheek dat de woning wordt gebouwd met garantie. Voor de bank is dit een extra zekerheid dat jij als woningkoper niet onverwacht extra kosten hebt bij een faillissement van de aannemer of bij grove bouwgebreken.

 

Waar geldt de garantie voor en wanneer gaat deze in?

De garantie geldt alleen voor de te bouwen woning en niet voor zaken als grondwerk, bouwrijp maken, het aanbrengen van een beschoeiing langs een waterkant of straatwerk.

De garantie gaat in op het moment dat de bouw start, mits je in het bezit bent van het garantiecertificaat. De regel is dan ook dat je niet eerder naar de notaris gaat dan na ontvangst van het eerste garantiecertificaat, rechtstreeks van het garantie-instituut.

 

Wat valt er onder de garantie van een nieuwbouwwoning?

Allereerst de afbouwgarantie bij faillissement van de bouwer. De woning zal afgebouwd moeten worden door een andere aannemer. Dat is voor die aannemer geen sinecure onder de omstandigheden dat een collega-aannemer, die gestart is met de bouw, onverwacht stopt. Veelal is de administratie in deze situatie gebrekkig en menig aannemer nukkig, nu deze nog geld tegoed heeft. Kortom, het afbouwen vraagt om tijd en brengt extra bouwkosten met zich mee. Deze kosten komen -in principe- voor rekening van het garantie-instituut. In principe omdat ook dit een maximum kent, maar het schijnt nog niet te zijn voorgekomen dat de maximale garantie is aangesproken.

Dan is er de garantie op het gebrekkig zijn van materialen. De wettelijke garantie is tien jaar in geval van ernstige tekortkomingen en bouwfouten. De garantie van het garantie-instituut is afhankelijk van het soort onderdeel van het woonhuis en varieert van zes maanden tot maximaal zes jaar, waarbij er per garantiestelling verschillen bestaan. De garantie op bouwonderdelen is vaak langer dan op installatieonderdelen.

De exacte opsomming staat op de website van Woningborg, SWK of Bouwgarant.

De 5% regeling in de bouwgarantie

Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning is er een wettelijk recht om 5% van de aanneemsom voor een periode van drie maanden niet te betalen aan de aannemer, maar aan een notaris die hiervoor wordt ingeschakeld. Zie het als een "stok achter de deur" om opleveringspunten, die zo snel mogelijk hersteld moeten worden door de aannemer, te laten uitvoeren door de aannemer die hierdoor een financieel belang heeft gekregen.

De regeling zoals deze er was is met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitswaarborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 komen te vervallen, maar geldt nog wel voor alle woningen in projecten waar een garantiecertificaat voor is afgegeven vóór 1 januari 2024.

De verschillen lijken op het eerste oog mee te vallen in de regeling van voor 1 januari 2024 en die vanaf 1 januari 2024, maar in de praktijk zijn ze groter dan het lijkt. Zo kan de aannemer, in de nieuwe regeling, niet meer kiezen voor het aan hem laten uitbetalen van de laatste 5% van de aanneemsom tegen het afgeven van een (collectieve) bankgarantie. In de regeling tot 1 januari 2024 is het zo dat wanneer de opdrachtgever, en dat ben jij als koper van de woning, niet zelf -tijdig- het initiatief neemt om de notaris te berichten dat het depot in stand moet blijven, de notaris automatisch het depotbedrag uitbetaald aan de aannemer dan wel de (collectieve) bankgarantie voor jouw woning komt te vervallen.

Met de invoering van de Wkb is de positie van de woningkoper op dit onderdeel verbeterd.

 

Wie betaalt de bouwgarantie?

De ontwikkelaar of aannemer verkoopt de woning aan jou, vrij op naam. Dat wil zeggen dat alles wat onderdeel is van de aannemingsovereenkomst voor rekening komt van de aannemer.

Duurzaamheid

Hoe kun je een huis zo duurzaam mogelijk maken?

De bouwsector is een traditionele sector, maar gemotiveerd door het klimaatakkoord van Parijs vindt er een inhaalslag plaats. Bij de materiaalkeuze wordt steeds meer gekeken naar de CO2-uitstoot die de productie en verwerking van deze materialen veroorzaken, en naar alternatieven.

Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht om gasloos te bouwen om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Steeds vaker zie je laagtemperatuurverwarming toegepast in de gehele woning met als bron een warmtepomp. De buitenschil van een woning is de laatste jaren energetisch verbeterd, zodat de buitentemperatuur steeds minder invloed heeft op het klimaat in de woning. Een punt van aandacht is de zoninstraling in de zomer. Dagen met veel en felle zon, vooral op de ramen, zorgen voor extra (te veel) warmte in woningen. Zo zien we steeds meer woningen uitgevoerd worden met triple glas (HR+++).

Slimme technieken, zoals het automatisch verwarmen van warm water in de daluren en het openen en sluiten van zonwering bij zomerse dagen, geven een behaaglijk klimaat in de woningen.

Je zou kunnen zeggen dat er geen huis of appartementengebouw meer wordt gebouwd zonder dat er op de daken zonnepanelen worden aangebracht. De behoefte aan elektriciteit neemt alleen maar toe, ook de komende jaren nog, nu woningen gasloos worden gebouwd en er steeds meer auto's voor de deur staan die elektrisch rijden.

 

Is vloerverwarming duurzaam?

Jazeker, het water dat door de vloerverwarming stroomt, zorgt voor een optimale verdeling van de warmte. Ook hoeft de watertemperatuur minder hoog te zijn dan bij gebruik van radiatoren. Daarnaast levert de afwezigheid van radiatoren meer praktische leefruimte op in de woning. 

Wat is een energielabel?

Woningen kennen een energielabel, dat varieert van label G voor niet-energiezuinige woningen tot en met label A voor energiezuinige woningen. Alle nieuwbouwwoningen die nu gebouwd worden, hebben een energielabel A of hoger. Hoger betekent label A+ tot en met A++++.

Welke zaken helpen een woning duurzamer te maken?

Dat begint op de tekentafel bij de architect. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de ligging. Een dak op het zuiden biedt mogelijkheden voor zonnepanelen, maar ook een dak oost-west kan voordelig zijn, omdat er met zonnepanelen gebruik gemaakt kan worden van de ochtend- en avondzon. Dit resulteert in minder energie uit de middagzon op het zuiden, maar wel in meer uren energieopwekking.

De buitenschil van de woning.

Bij het verduurzamen zien we dat er steeds meer hout wordt toegepast bij nieuwbouw, naar het voorbeeld zoals dat in Scandinavië al veel langer gebeurt. Een goede isolatie van de vloer, gevels en daken is het halve werk. En ook het kierdicht bouwen voorkomt veel energieverlies in de woning.

Vloerverwarming en verkoeling.

Een radiator in de woning is bij nieuwbouw verleden tijd en dat is terug te zien in de ramen die steeds vaker tot aan de vloer doorlopen. Hiervoor in de plaats is vloerverwarming door het hele huis gekomen, dus ook op de verdiepingen. De vloerverwarming wordt bij de nieuwbouw van nu gevoed door een warmtepomp. Deze warmtepomp levert continue energie en dat maakt dat de vloerverwarming gevoed wordt met laagwatertemperatuur van 30°C tot 40°C.

Steeds meer installaties met vloerverwarming kunnen in de zomer, als het warm is, ook enkele graden verkoelen. Nu de vloerverwarming in het hele huis ligt, wordt de hele woning dus gekoeld en dat vermindert de aanleg van energieverbruikers zoals airco’s.

Ventilatie.

Om woningen duurzaam te maken, worden ze meer en meer kierdicht gemaakt. Belangrijk is wel dat er een gezond binnenklimaat in de woning is, zowel in de zomer als in de winter. De combinatie van verwarming en verkoeling, en dat weer gecombineerd met een warmteterugwininstallatie (WTW), zorgt voor een gezond en aangenaam klimaat in huis.

Warmtepomp.

In bijna iedere nieuwbouwwoning kom je ze tegen: een warmtepomp. Een warmtepomp is er in twee uitvoeringen: een luchtwarmtepomp en een bodemwarmtepomp. Laten we het niet te technisch maken, maar een luchtwarmtepomp werkt door het inhalen en uitstoten van buitenlucht via een condensor. Een bodemwarmtepomp doet dat met een vloeistof die in leidingen wordt rondgepompt in de bodem. Dit zijn, afhankelijk van de grootte van de woning, vaak twee of drie lussen die tot wel 80 à 125 meter diepte geboord kunnen worden. Hoe dieper, hoe beter het rendement, maar er zijn meer factoren die het rendement van een bodemwarmtepomp bepalen. Een bodemwarmtepomp is niet overal mogelijk en toegestaan (archeologische gebieden, waterwingebieden en gebieden waar de bodemstructuur dit niet toelaat). Een bodemwarmtepomp is (veel) duurder en wordt vaak toegepast bij vrijstaande woningen en complexen.

Zonnepanelen.

Op welke nieuwbouwwoning liggen ze niet, zou je kunnen zeggen. De techniek, en dus de hoeveelheid stroom die zonnepanelen opwekken, wordt nog steeds beter. Hoe meer energie de zonnepanelen leveren, hoe minder elektriciteit er voor de woning gevraagd wordt van het elektriciteitsnetwerk. Ook is het zo dat we steeds meer elektriciteit gebruiken. Logisch nu we de gasgestookte CV ketel hebben vervangen door een warmtepomp en we ook elektrisch koken.

Tot slot.

Al met al zijn er al grote stappen voorwaarts gemaakt als het om het CO2-verbruik gaat van nieuwbouwwoningen. Vergeet ook niet dat de gloeilampen in huis eerst vervangen zijn voor halogeenlampen en nu is dat LED-verlichting met een veel lager energieverbruik.

Al deze maatregelen hebben tot resultaat dat we veel minder fossiele brandstoffen gebruiken in de woningen die vandaag worden gebouwd, met name nu we geen gas meer gebruiken. Het totaal aan elektriciteit wat we gebruiken groeit wel, maar dat levert minder CO2-vervuiling op. Het extra verbruik neemt snel toe en zal nog sneller toenemen nu ons wagenpark de komende jaren verder wordt geïntroduceerd.

 

Hoe kan de bouw duurzaam werken?

Er wordt geëxperimenteerd met woningen in serie bouwen in de fabriek en monteren op de bouwplaats in één à twee maanden. Dat gaat veel sneller nu de weersinvloeden minimaal zijn en het verlies van restmateriaal veel minder.

Op de bouw zelf wordt bewust omgegaan met restafval en dit apart van elkaar verzameld, waardoor hergebruik van deze materialen mogelijk is. En dan is er nog het gereedschap dat de timmerman en metselaar gebruikt. Meer en meer van die apparaten hebben een elektrische accu en ook zijn er vandaag de dag al bouwkranen voor de grote en zware bouwelementen die elektrisch worden aangedreven. Het zal nog even duren maar dan zal ook de aanvoer van bouwelementen met elektrisch aangedreven vrachtwagens gaan plaatsvinden.

 

Ontdek binnenkort onze nieuw wonen app

En ontdek altijd en overal het laatste aanbod.

Meld je aan voor de landelijke nieuwsbrief

En blijf zo op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom nieuwbouw in Nederland.