Hey! Login of meld je aan

Tenzij expliciet anders aangegeven op deze website, geldt de Creative Commons Zero-verklaring (CC0 1.0) voor de inhoud. Dit betekent dat de inhoud van deze site hergebruikt mag worden, tenzij specifiek vermeld staat dat er auteursrechtelijke restricties gelden voor bepaalde onderdelen, zoals documenten.

Uitzondering voor beeldmateriaal

Voor afbeeldingen, video's, infographics en andere visuele content is de CC0-verklaring niet van toepassing vanwege mogelijke auteursrechten van derden. Hergebruik of overdracht van visuele content is derhalve niet toegestaan, tenzij specifiek aangegeven is dat dit wel is toegestaan. In geval van hergebruik van visuele content is het verplicht om de naam van de maker over te nemen indien deze vermeld is. Bovendien moet bij het citeren van de inhoud voorkomen worden dat de indruk wordt gewekt dat Nieuw Wonen Nederland zonder voorbehoud de inhoud van het afgeleide werk onderschrijft. In de context van verzoeken op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie is het in de meeste gevallen niet mogelijk om visuele content over te dragen.

Auteursrechten

De redactie van deze website, onder de verantwoordelijkheid van Dienst Publiek en Communicatie, heeft zorgvuldig gelet op de auteursrechten van de geplaatste afbeeldingen. Als u van mening bent dat dit niet correct is gebeurd voor een specifieke afbeelding, nodigen wij u uit om contact op te nemen via de contactpagina op deze website.