Hey! Login of meld je aan

Algemeen

Dit beleid inzake cookies is van toepassing op het platform van Nieuw Wonen Nederland. Onder dit platform verstaan we zowel nieuwwonennederland.nl als de apps van Nieuw Wonen Nederland. Nieuw Wonen Nederland is een officieel geregistreerde entiteit bij de Kamer van Koophandel onder de naam "NieuwWonen Nederland". Ons kantoor bevindt zich op Houttuinlaan 12 in Woerden. In de rest van dit document zullen we onze afkorting en algemeen bekende naam, NWN, gebruiken.

Het is voor ons van groot belang dat je op de hoogte bent van welke cookies wij gebruiken en met welke doeleinden. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij onderscheiden, wie ze plaatst, de redenen waarom ze worden ingezet en de duur van de opslag van deze cookies. Bovendien bieden wij je de mogelijkheid om jouw toestemmingsvoorkeuren te beheren via het voorkeurenmenu.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die op je apparaat, zoals een computer, tablet of telefoon, kunnen worden geplaatst wanneer je websites bezoekt, waaronder NieuwWonenNederland.nl. De voornaamste functie van cookies is het beperkt opslaan van gegevens van bezoekers. Wanneer we in dit cookiebeleid spreken over cookies, bedoelen we ook vergelijkbare technologieën, zoals web-beacons, Flash-cookies en device fingerprinting.

Waarom wij cookies gebruiken en welke soorten wij hanteren?

Cookies spelen een cruciale rol bij het handhaven van de veiligheid, snelheid en optimale beschikbaarheid van het NWN-platform. Bovendien stellen cookies ons in staat om nuttige functionaliteiten aan te bieden, zoals het opslaan van je meest recente zoekopdrachten, het automatisch invullen van gegevens en het onthouden van je ingelogde status. Dit draagt bij aan een aangenamere, eenvoudigere en meer persoonlijke ervaring bij het gebruik van NWN. Daarnaast maken cookies het mogelijk om op maat gemaakte advertenties aan te bieden die aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren.

Het is belangrijk op te merken dat sommige van de cookies die we op het NWN-platform gebruiken, ook persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. Ons Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie over hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

In ons cookiebeleid categoriseren we de verschillende soorten cookies in vier groepen: functionele, analytische, personalisatie en advertentiecookies. Hieronder geven we per categorie aan welke specifieke cookies hieronder vallen en met welk doel ze op je apparaat(en) worden geplaatst.

Functionele cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van NWN. Voorbeelden van functionele cookies zijn onder andere:

  • • Het bijhouden van welke advertenties je al hebt gezien.
  • • Het registreren van het totale aantal bezoekers dat een advertentie ziet, erop klikt, of na het klikken een aankoop doet.
  • • Het opbouwen van een persoonlijk profiel en het aanbieden van relevante advertenties op het NWN-platform of op andere platforms op basis van jouw individuele interesses.

Soms fungeren advertentienetwerken en mediabureaus als tussenpersonen tussen ons en de bedrijven die advertenties op NWN plaatsen. Via deze tussenpersonen kunnen adverteerders automatisch bieden op advertentieruimte. Door deze advertentietechnieken hebben wij niet altijd direct zicht op de partijen die adverteren en de cookies die zij via het NWN-platform plaatsen.

Analytische cookies

Deze cookies voorzien ons van gegevens over de kwaliteit en doeltreffendheid van de diensten die wij aanbieden. We onderscheiden hierin:

  • • Analytische cookies, die de kwaliteit en doeltreffendheid van het NWN-platform meten.
  • • A/B-testcookies, waarmee we verschillende interface-scenario's kunnen testen.
  • • Cookies voor site- en prestatiebewaking, die de stabiliteit van NWN garanderen.

Om te bepalen welke aspecten van het NWN-platform het meest interessant zijn voor onze bezoekers, maken we gebruik van tools zoals Google Analytics, die we zo privacyvriendelijk mogelijk instellen. Hiermee meten we voortdurend het aantal bezoekers op ons platform, welke secties het meest worden bezocht en hoe snel de pagina's laden. Met deze verzamelde gegevens genereren we statistieken die inzicht geven in het gebruik van het NWN-platform, helpen bij het handhaven van de stabiliteit en leiden tot verbeteringen om onze dienstverlening te optimaliseren.

Personalisatie cookies

Wij maken gebruik van cookies om een gebruikersprofiel van jou te creëren, zodat we je relevante informatie kunnen aanbieden en je gebruikerservaring meer persoonlijk kunnen maken. Bovendien kan de inhoud van advertenties worden aangepast wanneer je ook advertentiecookies toestaat (raadpleeg 'advertentiecookies' voor meer informatie hierover). Dit personalisatieproces is gebaseerd op je activiteiten op het NWN-platform via verschillende apparaten die je gebruikt. Het plaatsen van deze cookies vereist jouw toestemming.

Advertentie cookies

Deze cookies worden zowel door ons als door samenwerkende derde partijen, die wij NWN-partners noemen, gebruikt. Ze worden ingezet om een gebruikersprofiel van jou te creëren op basis van je online gedrag binnen en buiten het NWN-platform, ongeacht de verschillende apparaten die je gebruikt. Dit stelt ons in staat om advertenties persoonlijk op jou af te stemmen, zowel op ons platform als op andere platforms. Deze cookies dienen onder andere voor:

  • • Het bijhouden van welke advertenties je al hebt gezien.
  • • Het registreren van het totale aantal bezoekers dat een advertentie ziet, erop klikt, of na het klikken een aankoop doet.
  • • Het opbouwen van een persoonlijk profiel en het aanbieden van relevante advertenties op het NWN-platform of op andere platforms op basis van jouw individuele interesses.

Soms fungeren advertentienetwerken en mediabureaus als tussenpersonen tussen ons en de bedrijven die advertenties op NWN plaatsen. Via deze tussenpersonen kunnen adverteerders automatisch bieden op advertentieruimte. Door deze advertentietechnieken hebben wij niet altijd direct zicht op de partijen die adverteren en de cookies die zij via het NWN-platform plaatsen.

Wat is het bewaartermijn van cookies?

De duur van de opslag van cookies kun je gedetailleerd per type cookie vinden in de cookielijst, die je kunt raadplegen via het voorkeurenmenu. Voor informatie over hoe lang wij bepaalde persoonlijke gegevens bewaren die we via cookies hebben verkregen, kun je ons Privacybeleid raadplegen.

Is toestemming vereist?

We streven ernaar je zo volledig mogelijk te informeren over de doeleinden waarvoor cookies op je apparaat worden geplaatst en wat die doeleinden precies inhouden. Alle functionele en analytische cookies worden automatisch geactiveerd zodra je NWN gebruikt. Echter, voor het plaatsen van personalisatie- en advertentiecookies is jouw toestemming vereist. Je kunt deze toestemming verlenen door een expliciete keuze te maken via onze cookiebanner of via het voorkeurenmenu.

Indien je ervoor kiest om geen toestemming te geven, kun je nog steeds gebruikmaken van NWN zonder de personalisatie- en advertentiecookies. Het is echter belangrijk op te merken dat het weigeren van advertentiecookies niet betekent dat er geen advertenties meer worden weergegeven. Advertenties zullen in dat geval simpelweg niet langer worden afgestemd op jouw persoonlijke interesses.

Hoe kun je je toestemming voor cookies intrekken?

Je kunt je cookievoorkeuren beheren via het voorkeurenmenu door op de onderstaande knop te klikken. Hier heb je ook de mogelijkheid om je toestemming in te trekken.

Pas cookievoorkeuren aan

Houd er rekening mee dat als je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies, we niet kunnen garanderen dat het NWN-platform optimaal blijft functioneren.

Als je helemaal geen cookies op je apparaat wilt toestaan, zowel van ons als van andere websites, kun je de instellingen van je webbrowser aanpassen. Hiermee kun je ervoor kiezen om een waarschuwing te ontvangen voordat er cookies worden geplaatst of om het plaatsen van cookies volledig te weigeren. Ook is het mogelijk om al geplaatste cookies via je browser te verwijderen. Het is belangrijk op te merken dat je deze instellingen afzonderlijk voor elke gebruikte webbrowser en elk apparaat dat je gebruikt moet aanpassen.

De manier waarop je deze instellingen kunt aanpassen, kan variëren per browser. Als je hulp nodig hebt, raadpleeg dan de helpfunctie van je webbrowser of klik op een van de onderstaande pictogrammen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Afsluitend

We zullen dit cookiebeleid af en toe moeten bijwerken, bijvoorbeeld wanneer nieuwe functies worden toegevoegd aan het NWN-platform, we samenwerken met nieuwe NWN-partners, of er veranderingen optreden in de wet- en regelgeving met betrekking tot cookies. De inhoud van het beleid en de lijsten met opgenomen cookies kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Indien dit noodzakelijk is, zullen we opnieuw om jouw toestemming vragen. Voor de meest recente versie kun je deze pagina raadplegen.

We streven ernaar om zo volledig en transparant mogelijk te zijn met betrekking tot ons gebruik van cookies. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op via support@nieuwwonennederland.nl.