Hey! Login of meld je aan

Fase 5: Toewijzing en aankoop

Hoera, de woning is aan jou toegewezen! Hoe gaat het nu verder? In deze fase bespreken we hoe de toewijzing, aankoop en meer- en minderwerk in zijn werk gaat.

knuffelend koppel met sleutels in de hand

Samen schrijven wij onze woonreis!

Bij Nieuw Wonen Nederland hechten wij waarde aan jouw ervaring. Deel jouw ervaring bij de stap 'Toewijzen & aankoop' in het aankoopproces. Zo kunnen wij jou de beste ervaring geven.

Schuddende handen
Het laatste nieuws over: Toewijzing en aankoop

Wat is een koop-aannemingsovereenkomst?

Koop je een nieuwbouwwoning, dan teken je een koop-aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken tussen jou en de projectontwikkelaar en/of aannemer. Om welke afspraken gaat het precies en waar moet je op letten?

Lees verder Meer nieuws
spaarvarkentje

Toewijzing in een notendop

- De toewijzing is een spannend moment in het koopproces! Als de woning aan jou wordt toegewezen, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met de verkopend makelaar: het optiegesprek of aankoopgesprek. De makelaar geeft je alle informatie die je nodig hebt, waarna de optieperiode ingaat. In deze periode kun je nadenken over de aankoop en eventueel nog afzien van de koop. Vanaf dit moment kun je ook heel gericht kijken naar je financiële positie. Jouw financieel adviseur of hypotheekadviseur helpt je bij het inschatten van de hypotheeklasten zodat je je een voorstelling kunt maken van de toekomstige financiële situatie. Mocht de woning niet aan jou toegewezen zijn, dan heb je vaak de mogelijkheid om je in te schrijven op de reservelijst.

handen boven dak modelhuisje

De koop- en aanneemovereenkomst in het kort

Als je besluit de woning te kopen, ga je de koop-en aanneemovereenkomst tekenen. Vanaf dat moment wordt je begeleid door de kopersbegeleider en kijken jullie samen naar eventueel meer- en minderwerk. Ook wordt er een afspraak gepland bij de notaris als de aannemer start met de bouw.

Keuze uit meer dan 40 koopspecialisten

Bij NieuwWonen vinden we samen de aanbieder die het beste bij jou past.

Veelgestelde vragen over toewijzing en aankoop

Hier staan wat voorbeelden van veelgestelde vragen over toewijzing en aankoop

Wat zijn de criteria voor toewijzing?

Bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen wordt gekeken naar verschillende dingen. Denk aan hoeveel geld iemand verdient, of het hun eerste huis is, hoe goed ze de buurt kennen, of ze speciale behoeften hebben, en zelfs soms wordt er geloot. Ook kunnen er wachttijden zijn en wordt er gekeken naar de grootte van het gezin en of iemand financieel stabiel genoeg is. Elke woningbouwproject heeft zijn eigen regels, dus het is belangrijk voor mensen die geïnteresseerd zijn om die goed door te nemen voordat ze zich aanmelden.

Hoe verloopt het selectieproces?

Ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten kunnen kopers selecteren via loting, inschrijving op basis van criteria zoals inkomen en gezinsgrootte, voorrangsgroepen zoals eerstekopers of mensen met een laag inkomen, directe verkoop of via makelaars op basis van wie het eerst komt, en soms door een aanmelding en interviewproces waarbij kopers worden beoordeeld op geschiktheid. De specifieke methode varieert afhankelijk van lokale regels en de doelen van de ontwikkelaar.

Zijn er voorrangregels en zo ja, wie komen daarvoor in aanmerking?

De toewijzing van nieuwbouwwoningen kan voorrang verlenen aan verschillende groepen, zoals sociale huurders met lagere inkomens, eerstehulpverleners zoals brandweerlieden en politieagenten, lokale inwoners, gehandicapten en ouderen met speciale behoeften, gezinnen met kinderen die nabij scholen en kinderopvangfaciliteiten willen wonen, en daklozen of mensen in kwetsbare situaties die dringend huisvesting nodig hebben. Deze prioritering is afhankelijk van het lokale beleid en de behoeften van de gemeenschap.

Wat houdt de koop- en aanneemovereenkomst precies in?

Een koop- en aanneemovereenkomst bij nieuwbouw is een contract tussen de koper en de bouwer/ontwikkelaar van een nieuw te bouwen woning. Hierin worden de afspraken en verplichtingen van beide partijen vastgelegd, zoals de prijs, de opleveringsdatum, de specificaties van de woning, betalingsvoorwaarden, en garanties. Het regelt de aankoop van de woning en de aanneming van de bouw ervan in één overeenkomst.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de overeenkomst door een van de partijen?

Als een partij bij een nieuwbouwproject de koop- en aanneemovereenkomst niet naleeft, kan dit leiden tot juridische stappen zoals het aanspannen van een rechtszaak voor naleving, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast kunnen er boetes, verlies van rechten en de mogelijkheid van specifieke prestatie zijn. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij geschillen.

Zijn er betalingsvoorwaarden vastgesteld in de overeenkomst?

Ja, in een nieuwbouwovereenkomst worden typisch betalingsvoorwaarden vastgelegd, waaronder een aanbetaling bij ondertekening, termijnbetalingen tijdens de bouw, een laatste betaling bij voltooiing, mogelijke rentebetalingen voor te late betalingen, boetes voor contractbreuk of vertraging, een duidelijk betalingsschema, en mogelijk garanties om de betalingen en bouwprestaties te waarborgen. Het is belangrijk dat deze voorwaarden duidelijk zijn om geschillen te voorkomen, en het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen bij het opstellen of beoordelen van de overeenkomst.