Hey! Login of meld je aan

Algemeen

NieuwWonen Nederland (Kamer van Koophandel), hierna te noemen NieuwWonen Nederland, verleent u hierbij toegang tot www.nieuwwonennederland.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, impressies en andere materialen die door NieuwWonen Nederland en derden zijn aangeleverd. NieuwWonen Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van NieuwWonen Nederland.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen, impressies en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NieuwWonen Nederland. In het bijzonder zijn alle prijzen en beschikbaarheid op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NieuwWonen Nederland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NieuwWonen Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.