Jaarvergadering Nieuw Wonen Nederland

07 februari 2019

Woensdag 6 februari j.l. heeft bestuur en directie van Nieuw Wonen Nederland (NWN) samen met de bestuurders en founders van de regionale platformen hun eerste jaarlijkse vergadering gehouden. Naast een terugblik over 2018 is vooral stil gestaan bij de ontwikkelingen voor 2019. In 2018 zijn naast de landelijke Coöperatie Nieuw Wonen Nederland de eerste 10 regionale platformen (met inmiddels 40 NVM-makelaars) operationeel geworden. Zij beheren inmiddels de gegevens van ruim 70.000 abonnees waarvan ruim 35.000 een exact woonprofiel hebben ingevuld. Daarnaast is de samenwerking met de NVM en funda geconcretiseerd. Ook is het vigerende AVG-beleid geïmplementeerd. 

De doelstelling voor 2019 is het aantal platformen te verdubbelen waarbij de afgelopen weken er reeds 3 platformen operationeel geworden zijn, waaronder Amsterdam. Daarnaast is de roadmap voor 2019 vastgesteld. Opvallend hierin is de aandacht voor ketenintegratie, leads en leadwaarde om te komen tot een zo hoog mogelijke conversie van interesse tot aankoop. Voor wat betreft de ketenintegratie wordt de koppeling met de CRM-systemen van de bouwer/ontwikkelaar uitgebreid. Samen met makelaars, bouwers en gemeenten worden pilots gestart om op basis van verschillende databestanden te komen tot een actuele en zelfs toekomstige vaststelling van de vraag. 

Een vergadering met een positieve stemming en de opdracht aan het bestuur en het ontwikkelteam om voortvarend de roadmap succesvol af te wikkelen.